Leden werven en behouden

Verschillende soorten sportbonden en sportverenigingen

Sportbonden en sportverenigingen draaien om één ding; leden. Helaas komt de dienstverlening aan leden vaak in de knel door de grote complexiteit die zij ervaren. Net als andere ledenorganisaties hebben zij vaak te maken met een veelheid van processen en systemen en veranderende externe omstandigheden.

Dynamics for Membership (DfM) is een speciale ERP oplossing van KPMG Crimsonwing die inspeelt op deze problematiek.

De uitdagingen

Valt uw organisatie binnen de sportbonden en –verenigingen. Wellicht herkent u dan deze problematiek.

  • Sportbonden en – verenigingen hebben vaak te maken met een complexe ledenadministratie. Hier komen veel dingen bij kijken zoals het aansluiten van nieuwe leden, het beheer van ledenbestanden, en de wedstrijd- en scheidsrechterplanning.
  • De rol van leden verandert steeds meer naar die van een consument. Ze verwachten een hoger niveau van dienstverlening en een professionele aanpak.
  • Er is een algehele terugloop in subsidiestromen. Hierdoor worden sportbonden en sportverenigingen vaak gedwongen om meer commerciële activiteiten te ontplooien, bijvoorbeeld het opstarten van een webshop of het organiseren van evenementen, om extra inkomsten te genereren.
  • Om meer winst te behalen focussen sportbonden en sportverenigingen zich op verdere professionalisering om zich daarmee aantrekkelijker te maken voor subsidiegelden. Bovendien kan er veel winst behaald worden wanneer zij zich verder professionaliseren en zich daarmee aantrekkelijker kunnen maken voor aanvullende subsidiegelden.

De oplossing

Dynamics for Membership

Speciaal voor sportbonden en sportverenigingen heeft KPMG Crimsonwing een ERP oplossing ontwikkeld genaamd Dynamics for Membership, volledig afgestemd op de bovengenoemde problematiek en behoeften. Dynamics for Memberships is gebaseerd op de software van Microsoft Dynamics AX en maakt het mogelijk voor uw organisatie en uw leden om (gelijktijdig) te werken op een geïntegreerd en flexibel platform. Leden hebben volledige self-service en kunnen hun eigen gegevens beheren. Zo besteedt u minder tijd en kosten aan ledenadministratie en back-office werkzaamheden en heeft u meer gelegenheden om zich te richten op een persoonlijke interactie met uw leden.

Lees hier meer over Dynamics for Membership > 

Bekijk onze case study van de Nederlandse paardensportbond >

E-book: Waarde overbrengen in een digitale wereld, zes vereisten voor ledenorganisaties

Iedere organisatie die afhankelijk is van actieve leden staat voor dezelfde uitdaging – het communiceren van waarde.

In “Waarde overbrengen in een digitale wereld” presenteren wij zes vereisten voor ledenorganisaties om te gedijen en waarde aan te tonen in het tijdperk van digitale en sociale media. 

Download uw exemplaar >