E-book: Waarde overbrengen in een digitale wereld, zes vereisten voor ledenorganisaties

Hoe blijft uw ledenorganisatie staande in de huidige sterk fluctuerende markt?

Iedere organisatie die afhankelijk is van actieve leden staat voor dezelfde uitdaging – niet alleen het werven… maar vooral juist het behouden van leden.

Sommige leden zeggen vroegtijdig op omdat zij de voordelen en de waarde van het lidmaatschap niet genoeg inzien. Anderen zien het lidmaatschap enkel als een verplicht onderdeel van professionele accreditatie. Ledenorganisaties zorgen ervoor dat het ledenaantal behouden blijft door leden meer te betrekken bij de organisatie, hun relevantie en waarde aan te tonen, en leden voldoende te betrekken bij de organisatie.

Dit e-book presenteert zes vereisten voor ledenorganisaties om te gedijen en waarde aan te tonen in het tijdperk van digitale en sociale mediaU kunt uw exemplaar hieronder downloaden.