Het verborgen kapitaal van ledenorganisaties

Ledenorganisaties groeikansenBij elk bezoek aan een ledenorganisatie verwonder ik me weer over het bijzondere karakter. Over de gedeelde band, de gezamenlijke interesse, de hartstocht. Hoe ledenorganisaties hun leden op de been brengen rond dat gedeelde belang. Soms letterlijk – in het geval van een branchevereniging in de zorg. Of een bond die zich sterk maakt voor recreatieve sporters.

Verzilver uw meerwaarde

Ik sta daar niet alleen in: wij Nederlanders zijn echt een land van verenigingen en ledenorganisaties. Die verenigingsstructuur verbindt ons, maakt ons als land sterker. Ik vind dat we ons daarom sterk moeten maken voor het behoud ervan. Want veel verenigingen staan onder druk. Teruglopende ledenaantallen, minder inkomsten. En dat terwijl ze een immens verborgen kapitaal in huis hebben: de band met de leden rond die gedeelde interesse. Hoe kunnen ze dat nu verzilveren?

Ik denk dat daar een aantal manieren voor is. Innoveren, automatiseren en vergroten van de slagvaardigheid als organisatie is daar één van. (Op andere groeikansen kom ik in volgende blogs terug.) Want ik zie dat de gedeelde band en de grote betrokkenheid van leden ook een keerzijde heeft: een democratisch proces dat besluitvorming enorm kan vertragen. Daar worstelen veel ledenorganisaties mee. Die democratische structuur an sich is iets om te koesteren. Het is immers een belangrijke voedingsbron van de ledenbetrokkenheid. Daarom adviseer ik ledenorganisaties te investeren in innovatie en automatisering van die bestuursstructuur. Behoud de democratie, versnel het democratisch proces.

Nieuwe verdienmodellen voor ledenorganisaties

Met een versneld proces en meer slagvaardigheid kan een ledenorganisatie inspelen op bijzondere nieuwe samenwerkingskansen. Want bedrijven, gemeentes en andere instanties, zoals verwante (branche)verenigingen, zijn zeer geïnteresseerd in die grote gemene deler. Zonder natuurlijk het vertrouwen (en de privacy) van leden te beschamen, zijn er allerlei samenwerkingen mogelijk met relevante partijen. En dat gaat veel verder dan de traditionele sponsoring. Zo is er het voorbeeld van een sportvereniging die samenwerkt met een modemerk om een praktische app te realiseren waarop sporters hun tijden kunnen bijhouden. Leden van die sportvereniging zagen dat als een waardevolle aanvulling – dat het modemerk er ook achter zat, stoorde ze niet.

Samen opleidingen verzorgen, nieuwe diensten ontwikkelen, producten aanbieden, expertise uitwisselen – mogelijkheden te over. Partnerships en allianties op gedeeld belang en interesse zijn een natuurlijke manier om een ledenorganisatie te versterken. Om samen nieuwe verdienmodellen te ontdekken. Dan moet een vereniging alleen wel de slagkracht hebben om die kansen te pakken als ze voorbij komen. Automatisering en innovatie helpt daarbij.

Nieuwe leden én nieuw publiek werven

In mijn volgende blog ga ik in op verbreding van het fundament van een ledenorganisatie: de leden. Hoe meer u weet over uw leden, hoe beter u kunt uitbreiden naar nieuwe groepen en een breder publiek. 

 

Meer weten?

Download ons e-book Waarde overbrengen in een digitale wereld en lees meer over zes vereisten voor ledenorganisaties.

 

Jeroen van Zwienen

 Auteur: Jeroen van Zwienen

Binnen KPMG Crimsonwing richt Jeroen zich op innovatie, business development en partnerships bij ledenorganisaties en groothandels. Naast zijn professionele rol is Jeroen een fanatiek sporter.

Wilt u meer weten over nieuwe verdienmodellen en verborgen kapitaal of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op.