Leden werven en behouden door middel van data

Leden werven en behoudenHoeveel weet u eigenlijk van uw leden? Het valt mij op dat ledenorganisaties niet altijd weten wat hun leden bezighoudt. Naast de gedeelde interesse of hartstocht, is er nog zoveel meer te ontdekken. Wat leden verwachten van hun ledenorganisatie bijvoorbeeld, of waar ze verder nog behoefte aan hebben. Veel ledenorganisaties houden een basisregistratie van hun leden bij. Ze kennen ze wel, maar op een wat oppervlakkige manier. Naam, adres, jaar van inschrijving – dat soort zaken.

Graag delen

En dat terwijl de meeste leden graag meer informatie willen delen, is onze ervaring. Zeker als ze daarmee echt geholpen worden. Als het voor hen meerwaarde heeft. Met persoonlijke wedstrijdschema’s bijvoorbeeld. Dat scheelt ze veel zoekwerk. Of met interessante aanbiedingen voor relevante events en kortingen op nieuwe diensten. Leden vertrouwen hun vereniging of ledenorganisatie. En met dat vertrouwen gaan alle ledenorganisaties die ik ken heel goed en integer om. Zo goed en integer, dat ze vaak zelfs onnodig weinig registreren en delen.

Behoud leden, vind nieuw publiek

Nieuwe informatie ophalen over uw leden is nuttig. Want door meer te leren over de persoonlijke interesses en voorkeuren, kunt u uw leden veel gerichter informeren, nieuwe relevante producten ontwikkelen, competities en events organiseren. Allerlei activiteiten waarmee u zich verzekert van meer ledenbehoud. En er is nog een reden: het geeft u de kennis om nieuwe publieksgroepen te ontdekken. Want hoe meer u weet over gedeelde voorkeuren van uw leden, hoe meer kenmerken u verzamelt van een eventuele andere geïnteresseerde publieksgroep. Zo gebruiken forensen die met de trein reizen vaak ook de fiets om op hun bestemming te komen. Of zijn marathonschaatsers meestal net zo geïnteresseerd in langebaanwedstrijden.

Sta open voor overeenkomsten

Komen uw leden vaak op een bepaalde locatie samen? Praten uw leden veel over een verwante sport of activiteit? Dan zijn beoefenaars van die andere activiteit of sport wellicht ook geïnteresseerd in uw vereniging. Misschien niet meteen in een lidmaatschap – maar wellicht wel in een event? In een opleiding? In een enkel(e) product of dienst? Net over de grenzen van uw ledenorganisatie ligt nog een groot onontgonnen terrein van mensen (en organisaties) die zich best aan uw organisatie willen verbinden. In welke vorm dan ook.

Dataprofielen

Het verzamelen van die informatie over uw leden kan op allerlei manieren. Zo kunt u een community oprichten rond een specifiek onderwerp dat bij uw leden leeft en waar nog weinig betrouwbare platformen voor zijn. Voldoet de community aan die voorwaarden, dan is de kans zeer reëel dat uw leden er grif gebruik van gaan maken.

Maak vervolgens dataprofielen op basis van informatie die u in die community vindt. Verzamel naast reguliere NAW-gegevens (uw ledenadministratie) alle voorkeuren, wensen, ideeën, verwachtingen en u heeft een mooi begin om uw leden veel beter te leren kennen. Een volgende stap is de profielen te doorzoeken op overeenkomsten die wellicht ook gelden voor andere groepen. Dit kan in een excelsheet. Maar beter nog is het meteen te automatiseren, een programma daarvoor te gebruiken en dit te koppelen aan uw ledenregistratie.

Zo werkt u dus aan meer ledenbehoud én creëert u een breder publiek. Dat heeft wel impact op uw systemen en zelfs op de inrichting van uw organisatie. Meer aandacht voor diversificatie, bijvoorbeeld. Voor het afstemmen van uw diensten en producten op verschillende publieksgroepen. Daar ga ik in een volgende blog verder op in.

 

Meer weten?

Download ons e-book Waarde overbrengen in een digitale wereld en lees meer over zes vereisten voor ledenorganisaties.

 

Jeroen van Zwienen

Auteur: Jeroen van Zwienen

Binnen KPMG Crimsonwing richt Jeroen zich op innovatie, business development en partnerships bij ledenorganisaties en groothandels. Naast zijn professionele rol is Jeroen een fanatiek sporter.

Wilt u meer weten over leden werven en behouden door middel van data of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op.